Waar zijn wij mee bezig?

Leg die participatieladder plat

Geschreven door Wim in Change management

Het is een quote die we onlangs hoorden en ons aan het denken zette. De participatieladder is een handige werkvorm om de verschillende niveaus van participatie duidelijk te maken. Het gooit participa...

Lees verder

Werkvormen

Geschreven door Wim in Change management

Doorheen de jaren is onze rugzak gevuld met een waaier aan werkvormen. Voor cocreatie, om te brainstormen, om prioriteiten te leggen, doelen te stellen, intervisie op te zetten, input te verzamelen, o...

Lees verder

Kameleons

Geschreven door Wim in Teamwerking

Deze blogpost wijden we aan kameleons. Wonderlijke dieren die zich moeten aanpassen, naargelang de omstandigheden. We zien ze in verenigingen, lokale besturen en kmo’s. Ze nemen er de leiding, v...

Lees verder