Theory of change

Geschreven door Wim op 04/12/2022 in Change management

We zeggen het vaak: we geloven niet in standaardmodellen die voor iedereen en overal van toepassing zijn. We gaan veel liever op maat en op tempo van de organisatie aan de slag. Doorheen de jaren hebben we op vormingen, intervisies en uitwisselingen allerlei werkvormen in onze rugzak gestoken. Telkens opnieuw voelen we weerstand opborrelen wanneer we in hokjes geduwd worden, wanneer een model heilig is en niet in vraag mag gesteld worden en de werkvorm tot op het einde moet gevolgd worden. Ja, zo’n model leidt tot inzichten en biedt structuur maar we gaan liever aan de slag met de interessante insteken uit verschillende modellen. Zo kunnen we dit telkens opnieuw aanpassen aan de doelgroep, de verandering of de stap in het proces.

Het model van “theory of change” is er ook zo één. Er is heel wat interessants in terug te vinden maar daarom niet altijd en overal zomaar van toepassing. Het model legt de focus op de impact die organisaties willen nastreven om zo te bepalen wat er moet veranderen om die impact meer te bereiken.

Welke elementen vinden wij interessant?

Het idee van impact, wat je als organisatie als uiteindelijke doel hebt en wil bereiken. Een gewaagd doel gelinkt aan waarom de organisatie in het leven geroepen is. Iets om na te streven, iets dat energie geeft aan iedereen om er mee voor te gaan. Misschien veraf maar wel betekenisvol wanneer we daar stappen in vooruit zetten.

Het idee om na te denken wat daar zoal moet voor veranderen. Het is een andere manier van kijken, een tussenstap die kan dienen om allerlei ad-hoc-acties te bundelen en een bestaansreden te geven. Aan ideeën en acties vaak geen tekort maar welke zijn prioritair, hoe verhouden ze zich onderling en waarom zouden we ze doen? De veranderstrategie uit de theory of change geeft hier interessante handvaten aan.

Meten is weten. Goed dus om kwantitatieve en (zeker ook) kwalitatieve indicatoren te bepalen. Het maakt het makkelijker om nadien af te vinken, om te vieren en toosten op wat het team bereikt heeft.

De “narratieve” stap is ook een absolute meerwaarde. Een missie en visie, een beleidsplan met doelstellingen… we zien die in de kast belanden wanneer ze afgeklopt zijn na een lang proces van participatie. Je missie en visie implementeren en communiceren, zorgt er dan voor dat intern en extern je opdracht en doel begrepen wordt. Het zorgt voor duidelijkheid en enthousiasme om er samen voor te gaan.

Misschien is dit een geschikt model voor jullie, misschien maar een deeltje. We bekijken graag op jouw maat en jullie tempo of dit of een ander model jullie kan vooruit helpen.