Waar toosten jullie op?

Geschreven door Wim op 06/01/2022 in Teamwerking

Elk kwartaal heffen wij het glas of steken we de barbecue aan. Omdat het plezant is maar ook om stil te staan bij de doelen die we vooropgesteld hebben. Wat is de huidige situatie en waar wilden we precies staan met onze onderneming?

We merken dat doelen stellen ons vooral veel energie geeft. Onze neuzen in dezelfde richting met de goesting om beter te doen. Een gedeelde droom. Het geeft ons richting en perspectief. Wat in tijden van veel veranderingen en onzekerheid een houvast biedt. We weten wat we willen en gaan er voor. Het helpt ons bij het maken van keuzes, het leggen van prioriteiten en vooral ook wat we niet willen doen. Met weinig woorden, gaan we samen vooruit. Onze doelen voor 2022 hangen uit om er samen voor te gaan.

Kan je ze afvinken?

Er is al veel geschreven over de formulering van doelen: smart(i), amore, magie... het zijn maar een paar acroniemen om doelen voldoende duidelijk te maken. Door op frequente basis doelen te stellen, ga je snel ook zelf botsen op enkele zaken: “we kunnen eigenlijk niet vaststellen of we dit doel bereikt hebben” of “de waarom achter dit doel is misschien belangrijker dan het cijfer dat we vooropgesteld hebben”. Ook voor ons is het af en toe zoeken hoe we het best formuleren zodat we na een kwartaal of jaar het doel kunnen afvinken.

Onze doelen zijn soms korte en soms lange termijn. Sommige (meer-)jaardoelen splitsen we op en monitoren we per kwartaal om vooruitgang te zien. In maanden dat er weinig voorspellingen te maken zijn zoals tijdens deze pandemie, kan het interessant zijn om wat meer korte termijndoelen te stellen, die frequent bij te sturen en je jaardoelen wat vager te houden. Het is zoeken naar een evenwicht tussen realiteit en droombeeld.

Je kan over verschillende aspecten van je organisatie doelen stellen. Niet te veel, leg gerust prioriteiten. Niet enkel op vlak van cijfers en financiën, stel ook doelen op vlak van kwaliteit, impact, klanten- en/of medewerkerstevredenheid. Het business canvas model kan hier inspiratie bieden.

Evenzeer zet je individuele doelen en teamdoelen. Die eerste om te groei en ontwikkeling te stimuleren, die tweede om samenwerking te bevorderen en er ook een echt team van te maken. Waarom is je team een team en welke doelen wil je team behalen om die bestaansreden te bewerkstelligen? Die denkoefening is op zich al heel waardevol. Neem er als leidinggevende de missie en visie van je organisatie bij om richting te geven.

Doelen zetten, helpt jou als leidinggevende ook je appreciatie te tonen en uit te dagen. Teamleden die al lang bij jou aan de slag zijn en expertise hebben opgebouwd, geef je zo nieuwe energie. Nieuwe teamleden voelen direct hun meerwaarde in je organisatie. Bij beide kan je op die manier je waardering uiten.

Toon het, zeg het en vooral toost er op.