Werkvormen

Geschreven door Wim op 12/05/2021 in Change management

Doorheen de jaren is onze rugzak gevuld met een waaier aan werkvormen. Voor cocreatie, om te brainstormen, om prioriteiten te leggen, doelen te stellen, intervisie op te zetten, input te verzamelen, out-of-the-box-ideeën te stimuleren en nog veel meer.

Wij gebruiken in onze begeleidingen dan ook niet één model voor alle opdrachten. We geloven niet dat één model voor alles en iedereen kan werken. Integendeel, we vinden het net boeiend om op maat van onze klanten, op maat van de opdracht en op maat van de volgende stap in het proces, een werkvorm in te zetten. Zo kunnen we inspelen op het DNA van de organisatie, de lokale realiteit en ook de eigenheid van het team. Met de juiste werkvorm op het juiste moment kunnen we ook inspelen op weerstand, betrokkenheid creëren en resultaten halen.

Onze eerste stap is telkens het doel van de werkvorm bepalen om die erna aan te passen aan het team, de grootte van de locatie, online/offline...

Waar halen wij zoal onze inspiratie? Welke werkvormen vinden wij interessant als jullie zelf veranderingsprocessen aanpakken?

Veranderingsprocessen

ADKAR-model: awareness – desire – knowledge – ability – reinforcement

Leon De Caluwé – kleurdenken: verandering – test

John Kotter: verandering – proces – urgentie – coalitie – visie

Barry Stein – verandermanagement

Samenwerkingsdriehoek: initiator – actor – ondersteuner - proces

Oplossingsgericht werken: contact – veranderbehoefte – succesdefinitie

3P’s-Model: product – people – procedure – proces

Geoffrey Moore: innovators - early adopters - early majority – verandering

AVVA: aandacht – vertrouwen – verlangen – actie – verandering

Ezerman: ontwijken – informeren – ondersteunen – weerstand

Maslow: leerfasen - bewust - bekwaam

Kolb: leerstijlen - denker - doener 

De Bono: denkhoeden - kleuren - perspectieven

Fran Bambust – 7E: gedrag – verandering – proces

Grrow-model: doel – realiteit – middelen – mogelijkheden - wens

Delphi: draagvlak – stakeholders – impact

East: gemakkelijk – interessant – sociaal – tijdig

Fry - Corpi: context - objectief - rollen - procedure - interactie

 

Missie, visie en strategie

Simon Sinek: bestaansreden – waarom – golden circle

Sorteren: haalbaar – interessant – dringend – niet dringend

Mission-pie: initiëren – sensibiliseren – sublimeren

2x2-vragenmethodiek: belang-resultaat-competenties

Waarderend interview (AI): leren - positief - 4D

Agile: projectmanagement – proces – stappen (denkwijze)

Scrum: projectmanagement – proces – stappen (model)

PMBOK: proces – projectmanagement – model

Prince2: projectmanagement

Heatmaps: doelgroepbenadering - website

Lean: behoefte – klantenbenadering – effectiviteit

Designthinking: doelgroepbenadering

Ansoff-matrix: strategie

Aida-model: attention – interest – desire - action - marketing

Reframing-matrix: perspectieven - doelgroepbenadering - stakeholders

Abell-model: vraag – aanbod - marketing

Business Model Canvas: kernactiviteiten - strategie - middelen

Value Proposition Canvas: waarden – doelgroepbenadering

Barrett: waarden - test

Theory of change: impact - missie - indicatoren

Eisenhower: belangrijk – urgent – matrix – beslissen

Arrow roots: samenwerking – netwerken 

Opera: brainstormen - output - draagvlak

Swo(ar)t: kansen - bedreigingen - ambities - analyse

Van der Loo: kus de visie wakker - vierluik - cultuurtypes - uitdragen

Bateson&Dilts: overtuigingen - niveaus - rollen - identiteit

 Een aantal werkvormen om een missie en visie op te stellen, kan je ook bekijken in dit filmpje

 Werkvormen om doelen te stellen, kan je in dit filmpje bekijken.


Organisatiestructuur

Jef Crumps - sociocratie: gelijkwaardigheid – consent - besluitvorming

David Allen - getting things done: werkorganisatie

Kanban: werkorganisatie

Henry Mintzberg: uitvoering – strategie – ondersteuning – techno - middenkader

Frederic Laloux: organisatieontwikkeling - zelfsturing - cyaan

 

Teamwerking

Luk De Wulf: talent - samenwerking

Insights Discovery: persoonlijkheidsstijlen - samenwerking

MBTI: persoonlijkheidsstijlen - samenwerking

Offman: kernkwadranten - allergie - samenwerking

Senge: lerende organisatie

Fiedler: situationeel leiderschap - rollen - team(bege)leider

Cocreatie: samenwerking – proces - dialoog

FOG: feit – opinie – gedacht

Deep democracy: luisteren – gesprekken – conflicten – besluitvorming

Consent: besluitvorming

Zelfsturing en zelfregulerende teams: verantwoordelijkheden – leiding - doel

Deci & Ryan: zelfdeterminatie - ABC – motivatie

Meredith Belbin: teamrollen - samenwerking

Leary: roos - leiden - volgen - belang

Enneagram: persoonlijkheidsstijlen - samenwerking

Tuckman: teamfasen - forming - storming - norming - performing

Gallup: test – betrokkenheid - welbevinden

Marshall Rosenberg: verbindende communicatie – behoeften

Intervisie: ervaringsuitwisseling - casussen - lerend netwerk

Csikszentmihalyi: flow - leren - uitdagingen - bekwaamheden

Werkvormen om online betrokkenheid en verbondenheid te creëren kan je zien in dit filmpje.

 

Heb je zelf nog een werkvorm die absoluut in dit lijstje moet tegevoegd worden, laat het ons weten.