Geef ons maar wat weerstand

Geschreven door Wim in Change management

Bij elke verandering die we begeleiden, zien we het opduiken: weerstand. In reacties of in het ontbreken aan reacties. In communicatie en non-verbale communicatie. In lichte vorm of soms door het slaan van deuren.

Zal de verandering wel beter zijn en misschien is het nu toch nog niet zo slecht?

Wat zal die verandering voor mij teweeg brengen of what’s in it for me?

Het zijn normale vragen in elk veranderingsproces. Zelfs als de nood hoog is om te veranderen, komt er ook een reflex op de proppen om vast te houden aan tradities. De mens is nu éénmaal van nature uit behoudsgezind. Zekerheden opgeven, het is niet makkelijk. Zelfs al wil je heel graag verandering zien.

Een teken van betrokkenheid.

Wij zijn blij met wat weerstand en zien het als een kans. Stel je voor dat je een verandering in gang zet en er doorheen het hele proces totaal geen weerstand is. We zouden ons al snel de vraag stellen of de teamleden echt wel akkoord gaan en of de verandering effectief zou worden uitgevoerd. Weerstand is voor ons een teken van betrokkenheid en da’s nu iets waar we graag op inspelen.

Je vindt heel wat theorieën over stadia van verandering en hoe je daar mee aan de slag kan gaan. Elk team en elk teamlid is anders dus is er ook een waaier aan elementen nodig om op hun weerstand in te spelen. Soms moet je eerst kennis vergroten, anderen kan je triggeren met de vraag: wat kan jij doen om deze verandering te doen slagen? Nog anderen willen eerst zien wat het eindresultaat wordt. Bij ons start het met weerstand als iets positief te zien. We vertrekken vanuit de bereidheid om door te vragen en te begrijpen vanwaar weerstand komt. Luisteren en gehoord worden, zijn twee verschillende zaken.

We nemen het mee.

“We nemen het mee.” is een dooddoener waar je elk idee of elke vorm van weerstand plat walst. Het niet-meenemen wekt nog meer weerstand op. Wij werken graag met lijstjes en een “parkeerflap”. Soms is een idee op dat moment nog niet aan de orde. Soms komen er in een discussie elementen naar boven, die belangrijk zijn, maar misschien niet bijdragen aan het agendapunt dat op dat moment besproken wordt. Dan parkeren we dit even op een lijstje of op onze parkeerflap. Op het einde nemen we het er nog eens bij en spreken we af hoe we er mee verder gaan. We nemen het dus effectief mee. We zijn ook fan van online-lijstjes. Die zorgen ervoor dat iedereen op elk moment iets kan toevoegen en vooral ook kan zien dat zijn/haar punt nog niet verloren is gegaan.

Sommige teams kijken raar op bij de vraag wanneer we de verandering willen evalueren. Het is één van onze eerste vragen bij een veranderingsproces. In realiteit geeft het ook rust  en creëert het bereidheid om een experiment op te zetten en mee te gaan in de verandering. Er is een datum waarop de verandering kan bijgestuurd worden of kan teruggeschakeld worden naar het oude.

Iedereen gaat een proces door, ook wij. Uitdagend, soms complex maar vooral een goed teken.