Vertrek maar geen vervanging

Geschreven door Wim op 06/11/2022 in Teamwerking

Iets wat we wel eens horen waaien in teams waar we mee aan de slag zijn, is het niet automatisch vervangen van teamleden die vertrekken. En we geven toe, ook wij dachten in het verleden iets te rechtlijnig: een fulltime die vertrekt, moet vervangen worden door een nieuwe fulltime aan te werven. Wie zal anders het werk doen?

Maar de praktijk is verre van zo rechtlijnig, het één op één-verhaal klopt niet altijd en overal. Integendeel, het is goed bestuur om even een stap achteruit te zetten en te zien welke kansen en uitdagingen er op jullie pad liggen.

De oorzaken van de niet-(volledige) vervangingen zijn vaak uiteenlopend. Besparingen, verschuivingen in takenpakketten, nieuwe prioriteiten... Redenen die teamleden niet altijd zien omdat ze geen volledig zicht hebben op alles wat er leeft in de organisatie of redenen waarin teamleden niet betrokken worden. Wat dan vaak leidt tot onbegrip en weerstand.

Hun bezorgdheden zijn ook terecht: wie gaat het werk doen? Gaat de dienstverlening naar de doelgroepen wel nog kwalitatief kunnen gebeuren? De overige teamleden hebben nu al genoeg te doen. Een fulltime-werk, dat is wel wat.

Samen puzzelen

Het is nodig om die bezorgdheden te erkennen. Wij vinden ze waardevol en een teken van betrokkenheid. Oprecht luisteren en begrip tonen, zorgt er voor dat er openheid voor alternatieven. Betrek het team in een denkoefening: wat zijn op vandaag de prioriteiten en wie neemt wat in handen? Misschien zijn er nieuwe prioriteiten en zijn sommige taken, ook al heeft het teamlid in kwestie goed werk geleverd, toch iets minder belangrijk geworden voor de doelgroep of de organisatie. Misschien zijn er andere combinaties te maken in takenpakketten zodat het één en ander gewoon logischer en efficiënter gebeurd? Misschien zit er iemand in het team met veel “goesting” om een aantal taken in handen te nemen en nieuwe talenten te ontwikkelen? Een hele puzzel maar één die oplevert.

Het is vooral een mooie kans om samen met het team nieuwe doelen te bepalen en om die samen te realiseren. Kan het na die denkoefening met minder, kan een vacature nog even uitgesteld worden. Kan het anders, dan werven jullie misschien een nieuw profiel aan die het team aanvult. Is het toch nodig dat eenzelfde takenpakket blijft bestaan, dan is dat takenpakket doordacht samengesteld, gedragen in het team en ligt er een sterk dossier op tafel om naar de directie te stappen en te pleiten om alsnog te vervangen.

Niet altijd even gemakkelijk. Je geeft vrijheid en laat het team participeren, wetende dat de uiteindelijke oplossing misschien niet zal zijn zoals die bedacht is. Maar het verhoogt het eigenaarschap in het team en de gedrevenheid om het team te laten excelleren. Wij zien vooral veel kansen voor het team én de organisatie.

Ook zin om die kansen te grijpen, contacteer ons en we gaan samen op zoek.