Waarde(n)vol

Geschreven door Wim in Missie, visie en strategie

Waarden, missie en visie. Het zijn drie woorden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Waar de missie en visie duidelijk maken waarvoor je gaat en staat, benoemen de waarden de basisprincipes waaruit we vertrekken.

We hebben het dan over “trouw, uitdaging, plezier, innovatief, zorgzaamheid, toewijding, vrijheid, klantvriendelijkheid, verbondenheid, autonomie…” en kunnen zo nog even verder gaan.

In onze begeleidingen staan we hier vaak en graag bij stil. Niet alleen om teams bewust te laten kiezen welke waarden voor hen belangrijk zijn. Ook om met de gekozen waarden aan de slag te gaan en kracht bij te zetten. Je heb al snel een voorkeur voor bepaalde waarden, maar er zijn er telkens maar een 3 a 5 zo essentieel voor een organisatie dat ze als basis kunnen dienen voor verdere strategie, doelstellingen en beleid.

Waarden hebben het voordeel van dynamisch te zijn. Ze spelen in op de noden en realiteiten van de organisatie op dat moment. Wat een waarde precies betekent voor de één kan verschillen voor de ander. Bij de invulling zitten er vaak nuances gelinkt aan de specifieke functie. Belangrijker is om die waarden te vertalen naar het handelen, gedrag of een basishouding van teamleden.

Er zit kracht in waarden.

In de vertaling naar het handelen in je communicatie, in de financiële strategie of dienstverlening. Wanneer je vanuit die waarde vertrekt, brengt dit nieuwe inzichten mee. Zo kan de waarde “respect” inhouden dat je op elke vraag in de mailbox een antwoord geeft. De waarde “toegankelijk” dat je zelf op nieuwe werknemers afstapt om met een infographic duidelijk te maken waar inkomsten precies voor gebruikt worden. De waarde “groei” die niet alleen slaat op de organisatie maar ook op een traject waarin werknemers persoonlijk kunnen groeien in en naast hun functie.

Wij stimuleren iedereen om de gekozen waarden te laten leven in de organisatie. Door ze visueel te maken, door te zoeken naar een match in een sollicitatieprocedure of op teamvergaderingen de waarden te laten vertalen naar hun dagelijks werk. Door dit te doen, geef je vorm aan je cultuur van je organisatie.

Des te interessanter wordt het om de waarden die je vooropstelt, te toetsen bij je doelgroep. Zouden zij diezelfde waarden bij jouw organisatie plaatsen? Het kan confronterend zijn. Dat klopt. Maar laat dat je stimuleren om, samen met je team, acties op te zetten om aan de slag te gaan en dat extern beeld bij te stellen. Omgekeerd, werkt het enorm motiverend als je doelgroep bepaalde waarden aan jouw organisatie toewijst. Waarden zijn sowieso positieve woorden. Elk antwoord is dan ook een teken van appreciatie voor jullie inspanningen.

Wij deden zelf ook de test en vroegen welke waarden matchen met onze onderneming. Het deed ons enorm deugd om te horen dat onze manier van werken, ook pakt.

Ben je op zoek naar een lijst met waarden om zelf de oefening te doen? We mailen jou graag die van ons door.