Meest gevraagde beroepen in 2029

Geschreven door Wim op 16/01/2023 in Strategie

In een nieuwsbrief van Boom Management over change lazen we een artikel over de vijf meest gevraagde beroepen in 2029. Op basis van rapporten over jobs van de toekomst, wordt voorspeld aan welke beroepen er meer nood zal zijn de komende jaren. Onlangs deed iemand er nog een schepje op door ons het inzicht te geven dat een hoog percentage van de kinderen die nu in de lagere school zitten later een job zullen uitoefenen die nu nog niet bestaat. Om even te laten zinken…

Een kans voor het onderwijs om studenten er op voor te bereiden, kansen voor bedrijven om medewerkers op tijd om te scholen, kansen voor jou om even stil te staan bij je eigen groeipad.

De top 5 bestaat uit: de door AI-geadviseerde zorgprofessional, de ethische inkoopfunctionaris, de cyberaanvalvertegenwoordiger, de purpose manager en de coördinator voor levenslang leren. Het artikel spreekt over 2029 maar een aantal van die jobs zien we nu al in de praktijk of op z’n minst toch al als rol in iemands takenpakket.

Strategie wordt het codewoord

Wat opvalt bij alle vijf de functies is de nood aan competenties als strategisch denken en handelen. Op basis van input en cijfers een strategie bepalen om de klimaatimpact van het bedrijf te verkleinen. Een strategie om cyberaanvallen te vermijden of aan te pakken. Medewerkers het signaal geven dat ze zinvol werk verrichten door de missie en visie in strategie te bestendigen. De coördinator die op organisatie- en individueel niveau strategisch nadenkt en handelt om medewerkers continu te doen groeien en ontwikkelen.

Interessant.

Strategisch handelen en denken houdt in dat je een stap achteruit zet om op een effectieve en rustige manier door complexe situaties te manoeuvreren. Je neemt er je missie en visie bij die de why-how-what bepalen van je organisatie. Je hebt een ruime blik, kan overview bewaren en houdt het beste voor de organisatie én het individu voor ogen. Het houdt in dat je jezelf informeert, gaat praten en luisteren, dat je ook de cultuur en het DNA van je organisatie kent. Op basis van correcte informatie maak je een gedragen plan van aanpak. Op lange en korte termijn. Waarbij je anticipeert op veranderingen en mogelijke hobbels op je pad.

Het houdt ook in dat je dat plan helder en inspirerend kan communiceren. Je kijkt verder dan vandaag. Je gelooft er sterk in dat, wat er ook op je pad komt, je dat kan overwinnen. Je creëert mijlpalen en kan anderen motiveren om mee de doelen te realiseren.

Klinkt als een superheld? Soms is die dat ook. Maar ook een superheld die fouten mag maken en ook tijd mag krijgen om te groeien. Op z’n minst nog tot 2029…

Op zoek naar iemand die mee met jou de strategie kan uittekenen, contacteer ons.