Net wat ik nodig had.

Geschreven door Wim in Missie, visie en strategie

Een uitspraak van Céline. Zij was één van de teamleden die onlangs op weekend ging om na te denken over de toekomst van de organisatie. Wij mochten daar het team begeleiden in hun brainstorm en discussies om samen te komen tot gedragen beslissingen.

En ja, we begrijpen Céline volledig. De pandemie heeft er voor gezorgd dat veel teams hun verbondenheid verloren zijn geraakt. Met elkaar en met de organisatie. Diezelfde pandemie heeft de eigen dienstverlening soms op pauze gezet of volledig doen verdwijnen. Heel wat organisaties moesten noodgedwongen experimenten opzetten en staan nu voor de vraag of ze die gaan behouden. Wat natuurlijk druk zet op het engagement en de “goesting” van teamleden zoals Céline om verder te doen.

Het is nu hét moment om het team weer samen te brengen en stil te staan. Wie zijn we, waarom bestaan we en waar willen we naar toe. Het is nu hét moment om die missie, visie en waarden weer scherp te stellen. Het duurt vaak niet lang vooraleer de ideeën weer naar boven komen en de ogen opnieuw fonkelen. De “goesting” komt terug. Dat vraagt wat tijd, bij voorkeur ook een andere locatie dan het kantoor, de kans om in pauzes bij te praten, de wandelgangen opnieuw vol leven te zien komen, te discussiëren en met elkaar in dialoog te gaan.

Ook in Céline haar geval kwam al snel het ene wilde idee na het andere naar boven. “Ja dat doen we” en “amai dat we daar nog niet eerder hadden aan gedacht”. Céline omschreef het zelf als een vlammetje dat op een laag pitje stond en bijna aan het uitdoven was. En nu, door dit weekend en door de rest van haar team, merkt ze bij haarzelf dat die vlam weer volledig aan het branden is. De reden waarom ze ooit gestart is, is opnieuw duidelijk en bovendien gedeeld door de rest van het team. Hun enthousiasme werkt evenzeer aanstekelijk.

“Kiezen is winnen”.

Nog zo’n uitspraak die gevallen is op dat weekend. Bewuste keuzes maken en daar blij mee zijn. Niet blijven stil staan bij de dingen die we schrappen of we niet meer willen op inzetten. Wel met volle enthousiasme aan de slag gaan om de toekomstplannen concreet te maken. Een timing, een duidelijke doelstelling, een stevige oefening om alles haalbaar te maken voor de draagkracht van dit team. Een plan van aanpak waardoor verwachtingen duidelijk zijn en het engagement in te schatten is, leidde dan weer tot een vlotte taakverdeling. Geen afwachtende houding om te zien wie als eerste zijn of haar naam op het blad ging zetten maar met een koffie in de hand en terwijl ze blijven nieuwe ideeën opwerpen, zagen we de ene na de andere naam verschijnen.

Wat een energie. Aanstekelijk, ook voor ons. Een voorrecht dat we met Céline en haar team een heel weekend aan de slag mochten.