Telewerk, 4dagenwerkweek, recht om te deconnecteren...

Geschreven door Wim in Teamwerking

Er is de afgelopen twee jaar heel wat in beweging gezet als het gaat om samenwerken in een team. Je team heeft de voor- en nadelen gemerkt van thuis- en telewerk. Het was handig om niet in de file te staan en de was in te steken, het was vervreemdend om niet meer te weten waar de collega’s mee bezig zijn in hun job en/of privéleven. De pandemie heeft veel druk gezet op de verbinding in het team.

En sinds kort komen daar nog een aantal uitdagingen bij. Een teamlid kan al het werk op 4 dagen doen in plaats van 5 of kan de ene week meer werken en de ander wat minder omdat die voor de kinderen moet zorgen. Eveneens een uitdaging (voor jou en je team) om na de uren je mailbox en telefoon te mogen negeren en zo te deconnecteren.

Wij zien de voordelen en kansen in van al deze uitdagingen. We worden nog flexibeler en gaan nog meer op maat werken van teams en teamleden. Dat heeft duidelijk effect op de motivatie en verhoogt de kans om teamleden in de organisatie te houden.

We zien ook serieuze uitdagingen. Om verbinding in het team en met de organisatie te houden. Om een gemeenschappelijk moment te vinden voor het teamoverleg. Om teams en teamleden te coachen hoe ze een nieuw evenwicht vinden in werk en privé.

Samen uitdagingen aanpakken.

We geloven in oplossingen op maat en dat zal ook hier nodig zijn. Die zijn in eerste instantie te vinden door samen met het team deze uitdagingen aan te pakken. Hoe hoger de betrokkenheid, hoe hoger het draagvlak voor experimenten en beslissingen. Dat begint bij het duidelijk krijgen van iedereens perspectieven. De één heeft jonge kinderen, bij de ander zijn ze al de deur uit. De één heeft een goede werkplek thuis, de ander kan beter werken op kantoor. De één combineert het werk met veel andere engagementen, de ander wil knallen in bepaalde periodes en dan langer rust en vakantie. Daar zicht op krijgen en geven aan je team, resulteert in begrip voor elkaars situatie en bereidheid om een manier van samenwerken te vinden die voor iedereen kan lukken. Misschien niet het ideaalbeeld, misschien een compromis om het organisatiebelang voorop te kunnen zetten, misschien zijn er eerst wat experimenten nodig om daaruit te kunnen leren en bij te sturen.

Haal er de ontstaansreden en het doel van je team bij. Waarom is het team eigenlijk een team en wat zijn de doelen die het team wil en moet bereiken. Hierin zit verbinding en een opdracht voor het team om samen te realiseren.

Een externe blik voor of achter de schermen van doen, contacteer ons en we brengen graag wat voorbeelden mee uit andere organisaties