Komm-Af

Geschreven door Wim in Missie, visie en strategie

Begin dit jaar kregen we een telefoontje vanuit De Ambrassade, de koepel van het Vlaamse jeugdwerk. Zij, Jint, KeKi en Bataljong hadden de opdracht gekregen van de Vlaamse overheid om “meer jeugdwerk en jeugdaanbod te realiseren voor meer kinderen en jongeren”. Ze waren op zoek naar een partner om hen doorheen dit proces te begeleiden en zo te komen tot een meerjarenplan.

Uniek is het woord dat bij ons naar boven kwam. Doorheen het hele traject mochten we het meermaals herhalen. Een unieke uitdaging. Uniek dat deze 4 organisaties zo intensief samenwerken aan één project. Eveneens uniek was het participatieve traject dat we mee mochten begeleiden. We gingen op zoek naar ideeën, meningen en feedback van jongeren, van lokale, bovenlokale, Vlaamse en Brusselse jeugdverenigingen, alsook van lokale besturen en experten in het thema. Een uitdaging waarin deze groep, zelfs in volle corona-tijden, uitzonderlijk in geslaagd is. Een strakke timing en een uitgebreide overlegstructuur met als doel: zoveel mogelijk input te verzamelen. Op korte termijn kwamen er enorm veel gesprekken en focusgroepen.

Wat we vooral mochten ervaren de afgelopen maanden was de enorme gedrevenheid van iedereen. Gedrevenheid om er iets kwalitatief en gedragen van te maken. Het streven om meningen te verzoenen, aan de slag te gaan met weerstand en in het uiteindelijke plan elk woord te wikken en wegen. Dat vanuit een sterk geloof dat dit partnerschap, een grote impact kan hebben op zovele kinderen en jongeren.  Die impact stond van in het begin voorop en is nu omgezet in doelstellingen en acties tot 2024.

Het partnerschap Komm-Af wil dit samen realiseren. Niet alleen de 4 organisaties die de opdracht kregen, maar, samen met jongeren, organisaties en lokale besturen. Zoals ook het proces is afgelegd de voorbije maanden. De naam Komm-Af omdat we komaf maken met drempels en omdat we naar lokale verenigingen en besturen willen afkomen om hen in beweging te brengen.

De uitdagingen zijn groot. De afgelopen jaren is er al een grote weg afgelegd. Maar op vandaag zijn er nog steeds kinderen en jongeren die niet dezelfde kansen krijgen en hun recht op vrijetijd ten volle kunnen beleven. We zijn trots dat we hier een steentje mochten aan bij dragen en fier dat dit partnerschap deze uitdagingen met enorm veel goesting wil aanpakken.

Meer info kan je lezen op de site.