Snel gegroeid

Geschreven door Wim op 05/07/2021 in Strategie

We horen het wel meer: organisaties die op korte tijd veel gegroeid zijn. Meer opdrachten, meer teamleden, meer ambitie. Aan een stevig tempo worden nieuwe medewerkers aangeworven om aan alles en iedereen kwalitatieve diensten aan te kunnen bieden. Mooi. Het is een duidelijk teken dat jullie diensten gewaardeerd worden en je organisatie impact heeft. Een energieboost van jewelste.

Net dan is het nodig om met z’n allen ook even stil te staan. Om te vieren dat het goed gaat maar ook om jullie interne werking aan te passen aan de groei. De eerste signalen zullen snel volgen: niet iedereen is op de hoogte van wat er gebeurt in de organisatie, het is niet altijd even duidelijk wie wat doet of mag beslissen, het talent van de leidinggevenden om te delegeren wordt aangesproken.

Niet evident om op dat moment op de pauzeknop te duwen, dat weten we. Er zijn andere prioriteiten, je hebt eerst wat extra medewerkers nodig of je pakt problemen aan als ze zich stellen. En toch, er op voorhand over nadenken of toch tijdens de groei een stap achteruit zetten, loont. Het levert niet alleen ademruimte op, het zorgt ook voor verbondenheid met jullie medewerkers.

Stel je wordt op een dag wakker en je merkt dat alles perfect loopt, hoe zou het er dan uit zien?

Een krachtige vraag om te stellen. Het zet je niet alleen het denken maar maakt ook energie los bij jezelf en ook je medewerkers. In die stap achteruit is het handig om het scenario uit te denken met nog 5 medewerkers meer dan dat je nu hebt. Het zorgt voor een iets objectievere insteek waardoor je los komt van de huidige medewerkers en hun eigen realiteiten.

Betrek je medewerkers om na te denken wat, met die 5 extra teamleden, de ideale manier zou zijn om te overleggen. Wat wordt het doel van elk overleg: uitwisselen, informeren of beslissen? Welke frequentie is er nodig? Wie moet er elke keer bij zijn, wie wanneer het relevant is? Kan het online of is op kantoor vergaderen noodzakelijk voor de agendapunten?

Betrek je medewerkers om na te denken over taken, rollen en verantwoordelijkheden. Met 5 extra teamleden is het misschien beter om de huidige taakverdeling even los te laten en zien jullie een andere logica. Misschien zijn er teamleden die nu niet optimaal op hun talenten ingezet worden en levert dit kansen op voor hun motivatie/

En zo zijn er nog een aantal thema’s om samen om over na te denken: interne communicatie, monitoring, indeling van de kantoorruimte… Thema’s die makkelijker besproken worden wanneer de frustraties of de urgentie nog niet te hoog zijn. Niet alles hoeft perfect doordacht te zijn, in je snelle groei kan het interessant zijn om experimenten op te zetten. Die kan je dan evalueren en bijsturen in rustigere periodes. Vergeet vooral ook zelf niet te genieten van je eigen realisaties.

Een externe blik van doen of nood aan out-of-the-box-denken? Contacteer ons en we denken graag mee na.