Kameleons

Geschreven door Wim op 03/05/2021 in Leiderschap

Deze blogpost wijden we aan kameleons. Wonderlijke dieren die zich moeten aanpassen, naargelang de omstandigheden. We zien ze in verenigingen, lokale besturen en kmo’s. Ze nemen er de leiding, vaak als enige. Ze moeten zowel het team coachen, beleid maken, de financiën opvolgen en hier ook en daar ook infrastructuur beheren. Echt wel wonderlijke dieren als ze al die talenten moeten bezitten en al die bordjes draaiende moeten houden. En toch, we zien ze overal.

Opgepast, ze staan weliswaar onder druk. Verwachtingen vanuit het bestuur, vanuit het team, van externen en dat allemaal naast de eigen taken. Niet evident. En ja, soms valt er eens een gat of worden er fouten gemaakt. Gezien hun stevig werkritme en hoge betrokkenheid op de organisatie, komt dat dubbel zo hard aan als ze daarmee geconfronteerd worden.

Zouden ze zelf graag met twee of meer zijn? Natuurlijk maar vaak knelt er een financieel schoentje. Er is geen budget om iemand extra met die verantwoordelijkheid aan te werven. Hooguit hier en daar wat ondersteuning om operationele taken van hen weg te trekken. Taken die hen soms energie gaven of waarbij het fijn kan zijn om de gedachten te verzetten. Wat, in plaats van het probleem te verhelpen, het eerder mentaal zwaarder maakt.

Waar halen ze hun energie vandaan?

Wat maakt dan dat deze kameleons dag in, dag uit terug aan hun job beginnen? Waar halen ze hun energie vandaan? Het loon op het einde van de maand? Naar onze ervaring klopt dat niet. Het zit dieper, in een intrinsieke verbondenheid met de missie en visie van de organisatie. Het zit in het streven om het team en de organisatie verder te krijgen dan ze ooit dachten. Het zit in het bewustzijn dat wat ze doen, betekenis heeft.

Die hoge betrokkenheid en dat stevig werkritme heeft soms ook z’n prijs. We zien het af en toe gebeuren dat bij die kameleons het kleur wegtrekt. Ze vallen uit of zoeken andere oorden op. Soms wordt dat doorheen het proces wel opgemerkt maar diegene die het probleem moet aanpakken, is net diezelfde kameleon.

Gelukkig zijn er ook elementen die er voor zorgen dat die kameleons lang blijven. We stellen vast dat die elementen liggen in de cultuur en waarden van de organisatie. Een cultuur van erkenning en appreciatie. Een cultuur waarin iedereen fouten mag maken, ook de kameleon. Waar er de openheid is om daarover te praten en bij te sturen. Een cultuur waar taken en rollen verdeeld worden in het team zodat iedereen elkaars talenten aanvult. In die cultuur fleurt en kleurt de kameleon helemaal op.

Welke kleur heeft jullie kameleon?