Verandering op komst

Geschreven door Wim in change management

De lentezon doet ons vooruit kijken naar het “moment dat het weer mag”. Terwijl het nog volop aanpassen is aan de huidige maatregelen, komen de eerste vragen en hersenspinsels van teamleden binnen. “Wanneer het weer mag, hoe gaan we het aanpakken?”

Ze verwachten niet zozeer een oplossing, noch dat je de toekomst kan voorspellen. Ze zijn eerder op zoek naar iets om zich aan vast te houden. Want er is het afgelopen jaar wel wat gebeurd. Op organisatievlak zijn er heel wat veranderingen doorgevoerd. We moesten van onze gewone activiteiten en dienstverlening plots opnieuw stil staan bij onze kernopdracht en kerndoelgroep. We mochten experimenten opzetten, het ene al meer geslaagd dan het ander maar dat was ok. Het organogram werd scherp gesteld om snel beslissingen te kunnen nemen, met wat weerstand hier en daar.

Ook op teamvlak is er veel veranderd. Teamleden hebben ervaren wat de voor- en nadelen zijn van elkaar niet te zien op kantoor. Sommigen hebben extra verantwoordelijkheden gekregen en willen/moeten die nu misschien weer afgeven. Er zijn nieuwe collega’s bijgekomen en van sommige hebben we op een andere manier afscheid genomen.

Proces op maat

Dat is wel wat. En dus vraagt het enerzijds wat begrip en erkenning en anderzijds een duidelijk plan om vooruit te gaan. Bij elke organisatie zal het er wat anders aan toe gaan en de oplossing zal dus ook op maat moeten zijn. Maar elke organisatie en elk team zal de komende maanden een proces doorgaan. Een proces van verandering om te komen tot de gewenste situatie.

En net daar liggen de kansen. Kansen om die uitdagingen samen aan te pakken, om je team dat als gemeenschappelijk doel voorop te stellen en om als organisatie sterker te worden door gedragen oplossingen. Je hoeft dus nog niet alle antwoorden op hun vragen te kennen. Je kan hun vragen naar een houvast tegemoet komen door duidelijkheid te scheppen dat er een proces komt. Door een plan met een begin- en einddatum. Door de boodschap dat jullie hen daarin willen betrekken en samen dat proces willen afleggen.

Wat we het afgelopen jaar meegemaakt hebben, is niet met één vergadering plotsklaps te fixen. Er is geen organisatie die alle kennis in pacht heeft, hoe je na een pandemie weer verder kan. Dé oplossing bestaat niet. We kunnen wel leren van elkaar en af en toe eens over het muurtje kijken. Wat werkt er bij een ander en vooral waarom. Wat daarvan kunnen we gebruiken voor ons eigen team.

En misschien kunnen wij ook een handje helpen of een duwtje in de rug geven. Als klankbord voor jullie plan of als begeleider van jullie proces. Ook wij hebben de waarheid niet in pacht, noch dé oplossing. Maar ons talent ligt wel het betrekken van teams om te komen tot een gedragen oplossing. We worden voor even onderdeel van jullie organisatie en de cultuur. Jullie uitdaging wordt onze uitdaging. In mei en juni organiseren we bovendien een nieuwe training “aan de slag met veranderingsprocessen” om mensen te versterken in hun eigen proces. Binnenkort daar meer over.