Het jaar van het vaccin.

Geschreven door Wim in change management

Wij van Coaster consulting, kunnen de toekomst niet voorspellen en misschien gelukkig maar. En toch lieten we vorige week een aantal managers en coördinatoren nadenken over de periode “erna”. Die periode waar we al heel lang naar uitkijken. Specifiek hielden we intervisie over de vragen die op hen zullen afkomen. Vragen van teamleden op zoek naar duidelijkheid en wendbaarheid. Vragen van jullie doelgroep die voordelen zagen in de veranderingen en flexibiliteit verwachten. Deze crisis heeft een aantal tradities en zekerheden in vraag doen stellen en onder druk gezet. Willen we terug naar de periode ervoor of spelen jullie verder in op de verandering?

We stelden samen een lijst op van vragen waarna iedereen op zoek ging naar een gepast antwoord voor de eigen organisatie. Soms makkelijk, soms even nadenken. Dan helpt om uit te wisselen met collega’s. Om de veranderingen gedragen te maken, is het een goed idee om nu al input te vragen aan je team over een aantal van die vragen.

10 veel gestelde vragen

Omdat we graag inspireren, geven we jullie 10 van die FAQ’s mee.

1.     Zeggen we onze Zoom-account op?

2.     Kan ik het event dat nu terug fysiek doorgaat, toch ook niet online volgen?

3.     Kan ik verder van thuis uit werken?

4.     Kunnen we die vergadering online laten doorgaan?

5.     Wat doe ik met de opgebouwde overuren?

6.     Hoe kunnen we de teamleden/vrijwilligers terug activeren?

7.     Hoe kunnen we de vele uitgestelde bedankingsmomenten combineren met toch voldoende aandacht voor elk individu?

8.     Gaan we onze experimenten van de afgelopen maanden opnemen in onze standaardaanbod?

9.     Online pintjes drinken op vrijdagavond was een leuke uitlaatklep, gaan we dat blijven doen?

10.  Elk een eigen werkplek was makkelijker voor mij dan het flexwerken, kan dat zo blijven?

Heel wat van die FAQ’s hebben betrekking op “regels en afspraken”. Voor elke organisatie een evenwicht tussen duidelijkheid en sturing versus gedragenheid en rechtvaardigheid. Het vertrekpunt om te komen tot oplossingen is vertrouwen in je team.

Een externe blik nodig om je team hierover te laten nadenken? Contacteer ons.