Actief innoveren door burgerparticipatie

Geschreven door Kevin op 16/11/2017 in Strategie

Een veranderende samenleving zorgt voor routines die wijzigen. De mens, motor van onze maatschappij, wijzigt mee en zo ook de lokale organisaties, instellingen, steden en gemeenten. Ook Destelbergen heeft dit begrepen. Ze schakelden ons in om een focusgesprek, opgesplitst in 2 deelgroepen, te begeleiden. Het einddoel van dit proces was een gedragen plan van aanpak voor het aanbod van de dienst vrije tijd. 

We concluderen dat het een geslaagde avond was. Via luchtige werkvormen konden verschillende ouders hun mening kwijt over bewust gekozen thema's.

"Ik vind dit een uniek concept op niveau van de burgers" aldus een deelnemende ouder

Participatie is voor Coaster consulting essentieel om zowel in het gedrag van burgers als in het gedrag van bestuurders tot de noodzakelijke samenwerking te komen. Maatschappelijke problemen pak je pas echt aan wanneer je inspeelt op wat in de samenleving aan initiatief groeit.