Samen naar een gedragen aanbod

Geschreven door Kevin op 07/10/2017 in Strategie

“Wij zoeken naar een correcte aanpak om tot een gedragen aanbod te komen dat beter afgestemd is op onze doelgroepen.”

Jo is al enkele jaren hoofd van de dienst vrije tijd in Destelbergen. Zijn team bestaat uit enkele straffe jeugdwerkers met evenzeer een aantal jaren ervaring op hun teller. Zij schakelen Coaster consulting in om aan de slag te gaan met het DNA van hun dienst en de wensen van de verschillende betrokken doelgroepen. 

Bij de intake werd er kennis gemaakt, een beeld gegeven op onze persoonlijke aanpak en de verwachtingen van het hele team genoteerd. 

Op de denkdag “kernwaarden, missie, visie en strategie” zijn we actief aan de slag gegaan met de bestaande visie, ervaring en groepscohesie. Samen hebben we dit geheel vertaald naar een plan van aanpak, doordrenkt met het Destelbergse DNA.

De doelgroepen werden verruimd en aan de hand van 3 tijdslijnen werd een planning opgesteld tot 2018 met hierbij meteen het middel van bevraging, type onderzoeksvraag en de manier van verwerking. 

“Na deze eerste opdracht schakelden we Coaster consulting in voor het verdere traject, zodat onze aandacht voor 100% kan gaan naar de inhoud.”

Op basis van de verkregen outcome en de huidige visie zal de dienst verder timmeren aan het huidige aanbod.